Privatumo politika

UAB STATYBOS RATAI įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmens duomenų informacijos saugumą ir teisių apsaugą.

Šioje privatumo politikoje nustatoma, kokia Jūsų asmeninė informacija yra renkama, kokiu būdu ir iš kokių šaltinių ji yra gaunama, kokie veiksmai atliekami su surinkta informacija ir kaip ši informacija yra saugoma.

Visa surinkta informacija yra tvarkoma laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų.

Jeigu Jums kyla klausimų susijusių su šia privatumo politika, kreipkitės info@statybosratai.lt.

Duomenų valdytojas

Statybos ratai, UAB, įm. kodas 304483962, registracijos adresas Pagėgių 8, LT-48474, Kaunas

Renkama informacija

  • statybosratai.lt svetainės lankymo statistinių duomenų rinkimo ir paslaugos kokybės bei lankytojų patirties tobulinimo tikslais tvarkomi šie nuasmeninti duomenys: IP adresas, MAC adresas, apsilankymo data, trukmė, lankyti puslapiai, naršymui internete naudojami įrenginiai ir programos, geografinė vieta, amžius, lytis, kalba, bendri interesai ir pan.

Slapukai

Siekdami pagerinti naršymą UAB Statybos ratai svetainėse, naudojame slapukus (angl. „cookies“) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos asmens kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Visa informacija apie registruotus lankytojus ir pirkėjus jokiais atvejais neperduodama tretiesiems asmenims ir yra visiškai konfidenciali. Privati informacija gali būti atskleista tik tuo atveju, jei to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Trečiųjų šalių tinklapiai

UAB Statybos ratai neatsako Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklapius. Neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo sąlygas ir veiklą ir tada, kai Jūs į juos patenkate per statybosratai.lt esančias nuorodas. Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvieno aplankyto ne UAB Statybos ratai priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.

Privatumo politikos keitimas

UAB Statybos ratai turi teisę iš dalies arba visiškai keisti statybosratai.lt privatumo politikoje aprašytas nuostatas pranešdami apie tai viešai, statybosratai.lt svetainėje. Jei naudositės statybosratai.lt svetaine po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

Asmens duomenų subjektų (Jūsų, kaip registruoto vartotojo) teisės:

  • žinoti (būti informuotiems) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
  • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB Statybos ratai arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
  • pareikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
  • pareikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
  • teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma.

Baigiamosios nuostatos

Šioms privatumo politikos nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.